PRIVACY POLICY

Cảm ơn bạn đã chọn tham gia cộng đồng của chúng tôi tại Pombeebee, người bạn đồng hành phát triển dựa trên trí tuệ nhân tạo của Pombeebee thuộc Blubberbee Pte Ltd. (“Công ty”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích:

1. Loại thông tin cá nhân về bạn được Pombeebee xử lý khi bạn sử dụng Dịch vụ của Pombeebee.

2. Cách Pombeebee xử lý thông tin cá nhân về bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của Pombeebee.

3. Mục đích mà Pombeebee thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn;

4. Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn;

5. Bên thứ ba mà Pombeebee có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn;

6. Bạn có bắt buộc hay tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân hay không và hậu quả của việc không cung cấp thông tin cá nhân của bạn khi bắt buộc;

7. Cách Pombeebee bảo mật và đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn;

8. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn qua địa chỉ e-mail do bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông báo phù hợp trên Pombeebee. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong tài khoản của bạn) hoặc bằng thông báo trên Trang web này trước khi thay đổi có hiệu lực. Nếu bạn không muốn chấp nhận Điều khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Pombeebee. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Blubberbee sau ngày các thay đổi có hiệu lực, thì việc bạn sử dụng Dịch vụ của Pombeebee cho thấy bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều khoản mới.

Trong Chính sách quyền riêng tư này:

1. “Hồ sơ Pombeebee” có nghĩa là hồ sơ do người dùng tạo có thể bao gồm thông tin cá nhân.

2. “Thông tin cá nhân” là dữ liệu có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân. 3. “Xử lý” bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thu thập, lưu giữ, lưu trữ, ghi lại, sắp xếp, điều chỉnh, sử dụng, tiết lộ, sửa chữa, tiêu hủy.

4. “Ứng dụng” hoặc “Ứng dụng” đề cập đến bất kỳ ứng dụng nào của chúng tôi tham chiếu hoặc liên kết đến chính sách này, bao gồm mọi ứng dụng được liệt kê ở trên

5. “Dịch vụ” đề cập đến Ứng dụng của chúng tôi và các dịch vụ liên quan khác, bao gồm mọi hoạt động bán hàng, tiếp thị hoặc sự kiện.

1. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Khi bạn đăng ký Dịch vụ Pombeebee Mỗi khi bạn đăng ký với Pombeebee cho bất kỳ Dịch vụ nào của Pombeebee, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định về bản thân để tạo tài khoản Pombeebee. Bất cứ khi nào thông tin cá nhân mà Pombeebee yêu cầu sẽ được đánh dấu là “Trường bắt buộc”, bạn phải cung cấp và đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân này của Pombeebee. Nếu bạn không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân này và/hoặc không đồng ý để chúng tôi xử lý thông tin đó theo cách được nêu trong Thông báo về quyền riêng tư này, thì Pombeebee sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan cho bạn và việc đăng ký sử dụng các dịch vụ đó của bạn sẽ bị hủy bỏ.

2. Từ việc bạn sử dụng Dịch vụ Pombeebee và/hoặc Ứng dụng Pombeebee

a. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn tham gia bất kỳ Dịch vụ nào của Pombeebee và/hoặc sử dụng Ứng dụng Pombeebee. Sau đây là những ví dụ về thông tin cá nhân mà Pombeebee có thể thu thập trực tiếp từ các ứng viên của chúng tôi:

i, Tên;

ii, Ngày sinh;

iii, Giới tính;

iv, Vị trí;

v, Ảnh đại diện;

vi, Địa chỉ thư điện tử;

vii, Tùy chọn thông tin

b. Nếu bạn không muốn Pombeebee xử lý loại thông tin cá nhân này về bạn, Pombeebee sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan cho bạn nữa.

c. Khi bạn truy cập Ứng dụng Pombeebee:

i, Khi bạn truy cập bất kỳ Ứng dụng Pombeebee nào, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin về lần bạn truy cập Ứng dụng này, bao gồm cả UIUD (số nhận dạng duy nhất chung) của bạn, là một chuỗi tính toán được sử dụng để xác định thiết bị cho mục đích cài đặt, đăng ký ứng dụng và đăng ký MDM.

ii, Cookies cho phép Pombeebee lưu các tùy chọn cho bạn để bạn không phải nhập lại chúng vào lần truy cập tiếp theo. Cookies cũng giúp Pombeeee thu thập dữ liệu luồng nhấp chuột ẩn danh để theo dõi xu hướng của người dùng.

iii, Bạn có thể xóa cookies bằng cách làm theo hướng dẫn trong phần “Trợ giúp” của trình duyệt internet của bạn. Bạn nên hiểu rằng các khu vực của một số ứng dụng sẽ không hoạt động bình thường nếu bạn đặt trình duyệt internet của mình không chấp nhận cookies. Các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookies để thu thập thông tin về việc sử dụng Ứng dụng Pombeebee. Việc sử dụng cookies của các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi không nằm trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookies này.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Các mục đích mà Pombeebee xử lý thông tin cá nhân của bạn như sau:

a. Để xác minh danh tính của bạn;

b. Để cung cấp Dịch vụ Pombeebee mà bạn đã yêu cầu;

c. Để quản trị và quản lý Dịch vụ Pombeebee cung cấp cho bạn;

d. Để liên hệ với bạn về các Dịch vụ của Pombeebee;

e. Để liên hệ với người được giới thiệu và/hoặc người bảo lãnh mà bạn đã cung cấp thông tin chi tiết;

f. Để xử lý yêu cầu Dịch vụ Pombeebee mà bạn đã yêu cầu;

g. Để điều tra và giải quyết bất kỳ Dịch vụ nào của Pombeebee, truy vấn thanh toán, khiếu nại hoặc các yêu cầu khác mà bạn gửi cho Pombeebee về Dịch vụ của Pombeebee;

h. Để theo dõi và cải thiện hiệu suất của Ứng dụng Pombeebee và Dịch vụ Pombeebee;

i. Để duy trì và phát triển Ứng dụng Pombeebee và Dịch vụ Pombeebee;

j. Để hỗ trợ Pombeebee hiểu các tùy chọn duyệt web của bạn trên Ứng dụng Pombeebee để Pombeebee có thể điều chỉnh nội dung cho phù hợp;

k. Để phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận.

l. Để đăng lời chứng thực: đã đăng lời chứng thực trên Ứng dụng của chúng tôi có thể chứa thông tin cá nhân.

m. Để cho phép giao tiếp giữa người dùng với người dùng: chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cho phép giao tiếp giữa người dùng với người dùng với sự đồng ý của mỗi người dùng.

n. Để gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo

2. Nếu bạn không đồng ý để Pombeebee xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích nói trên, bạn phải chấm dứt thỏa thuận có liên quan với Pombeebee về Dịch vụ của Pombeebee và ngừng sử dụng Ứng dụng Pombeebee.

3. Ngoài ra, Pombeebee có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để quảng bá và tiếp thị cho bạn:

i. Dịch vụ Pombeebee khác;

ii. Các dịch vụ của bên thứ ba mà Pombeebee cho rằng bạn có thể quan tâm;

4. Blubberbee sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi xử lý thông tin cá nhân của bạn ngoài những thông tin được đề cập trong khoản 1 “Thu thập thông tin cá nhân”.

3. HỒ SƠ POMBEEBEE

Pombeebee cung cấp cho bạn tùy chọn đưa Hồ sơ Pombeebee của bạn vào Cơ sở dữ liệu Tùy chọn Thông tin Pombeebee miễn là bạn sử dụng định dạng đặt trước của Blubberbee để tải thông tin của mình lên. Có hai cách để làm như vậy:

a. Pombeebee nỗ lực hết sức để hạn chế quyền truy cập vào Cơ sở dữ liệu tùy chọn thông tin Pombeebee chỉ đối với những người đã đăng ký Dịch vụ Pombeebee, các bên này có thể giữ lại một bản sao Hồ sơ Pombeebee của bạn trong các tệp hoặc cơ sở dữ liệu của riêng họ.

b. Pombeebee sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng các bên không phải là những bên được đề cập ở trên sẽ không có quyền truy cập vào Cơ sở dữ liệu tùy chọn thông tin của Pombeebee nếu không có sự đồng ý của Pombeebee. Tuy nhiên, Blubberbee không chịu trách nhiệm về việc lưu giữ, sử dụng hoặc quyền riêng tư của Hồ sơ Pombeebee bởi bất kỳ bên thứ ba nào

4. LỰA CHỌN VÀ TIẾP CẬN THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bạn có thể có những lo ngại về quyền riêng tư khác nhau. Mục tiêu của Pombeebee là làm rõ những thông tin mà chúng tôi thu thập để bạn có thể đưa ra những lựa chọn hợp lí về cách thông tin được sử dụng. Ví dụ:

1. Bạn có thể kiểm soát người mà bạn chia sẻ thông tin cá nhân của mình;

2. Bạn có thể xem xét và kiểm soát việc đăng ký của mình đối với các tùy chọn tiếp thị, Dịch vụ Pombeebee khác nhau;

3. Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân và tùy chọn của mình bất kỳ lúc nào;

4. Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ tài liệu tiếp thị nào từ Pombeebee;

5. Bạn cũng có thể đăng ký Dịch vụ Pombeebee bổ sung bằng cách đăng nhập vào tài khoản Pombeebee;

6. Bạn có thể xóa tài khoản Pombeebee của mình bất kỳ lúc nào trong trường hợp đó Pombeebee sẽ xóa tất cả quyền truy cập vào tài khoản và Hồ sơ Pombeebee của bạn trong cơ sở dữ liệu. Việc xóa tài khoản Pombeebee của bạn không ảnh hưởng đến Hồ sơ Pombeebee mà bạn đã cung cấp.

5. LƯU GIỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Pombeebee sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã đề cập và bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

6. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Pombeebee cam kết bảo mật thông tin cá nhân. Pombeebee có sẵn các quy trình kỹ thuật, hành chính và vật lý phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị mất mát, trộm cắp và sử dụng sai mục đích, cũng như chống truy cập, tiết lộ, thay đổi và phá hủy trái phép. Thông tin nhạy cảm (chẳng hạn như số thẻ tín dụng, tài khoản Momo, tài khoản Paypal, tài khoản ZaloPay) được nhập trên các dịch vụ cổng thanh toán của chúng tôi đều được mã hóa trong quá trình truyền thông tin đó bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL).

2. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật trên Ứng dụng của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ liên hệ được cung cấp bên dưới;

7. THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC TIẾT LỘ CHO AI

1. Thông tin cá nhân được đề cập trong Khoản 1 ở trên có thể được tiết lộ cho các nhóm bên thứ ba như sau để Pombeebee quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm cả việc cung cấp Dịch vụ Pombeebee cho bạn để đạt được các mục đích trong Khoản 2

a. Các bên thứ ba được Pombeebee ký hợp đồng để hỗ trợ Pombeebee cung cấp tất cả hoặc một phần Dịch vụ của Pombeebee cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau: i. Dịch vụ cổng thanh toán cho các dịch vụ tùy chọn; ii. Lưu trữ dữ liệu, phân tích và dịch vụ đám mây;

b. Các cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác nếu được yêu cầu hoặc được ủy quyền để thực hiện bất kỳ chức năng quản lý nào, theo bất kỳ luật nào hoặc liên quan đến bất kỳ lệnh hoặc phán quyết nào của tòa án;

c. Các cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác nhằm mục đích phát hiện hoặc ngăn chặn tội phạm, các hoạt động bất hợp pháp/bất hợp pháp hoặc gian lận hoặc để bắt giữ hoặc truy tố tội phạm hoặc để điều tra liên quan đến bất kỳ điều nào trong số này;

d. Bất kỳ bên nào tham gia hoặc có liên quan đến một thủ tục pháp lý (hoặc thủ tục tố tụng tiềm năng), vì mục đích của thủ tục pháp lý;

e. Cố vấn chuyên nghiệp của Pombeebee trên cơ sở cần biết vì mục đích của những cố vấn đó là đưa ra lời khuyên cho Pombeebee;

f. Bất kỳ bên thứ ba nào mua lại tất cả hoặc một phần tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của Pombeebee (bao gồm các tài khoản và khoản phải thu thương mại) với mục đích để bên thứ ba đó tiếp tục cung cấp tất cả hoặc một phần Dịch vụ Pombeebee mà họ đã mua;

g. Mặt khác được cho phép theo bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu nào.

2. Khác với quy định ở trên, bạn sẽ nhận được thông báo khi thông tin cá nhân về bạn có thể được chuyển cho bên thứ ba và bạn sẽ có cơ hội chọn không chia sẻ thông tin.

3. Pombeebee không bán hoặc cho thuê bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập cho bất kỳ bên nào khác.

8. NGHĨA VỤ CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

1. Bạn chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, không gây hiểu lầm, đầy đủ và cập nhật cho Pombeebee về bản thân bạn và bất kỳ người nào khác có thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi và cập nhật thông tin cá nhân này khi nó trở nên không chính xác, sai lệch, không đầy đủ và lỗi thời bằng cách liên hệ với Pombeebee qua thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

2. Trong những trường hợp bạn có thể cần cung cấp cho Pombeebee thông tin cá nhân về một người nào đó không phải bạn (ví dụ: người được giới thiệu hoặc người bảo lãnh của bạn). Nếu vậy, chúng tôi dựa vào bạn để thông báo cho những cá nhân này rằng bạn đang cung cấp thông tin cá nhân của họ cho Pombeebee, để đảm bảo rằng họ đồng ý với việc bạn cung cấp thông tin của họ cho chúng tôi và để tư vấn cho họ về nơi họ có thể tìm thấy bản sao của Thông báo về Quyền riêng tư này.

9. CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN RA NGOÀI KHU VỰC PHÁP LÝ ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN

Pombeebee có thể cần phải chuyển Thông tin cá nhân của bạn ra ngoài khu vực tài phán địa phương của bạn nếu bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác chiến lược nào của Pombeebee (“tổ chức ở nước ngoài”) tham gia cung cấp một phần Dịch vụ của Pombeebee. Xét về việc bạn đồng ý cho Pombeebee chuyển Thông tin cá nhân ra ngoài khu vực tài phán địa phương (Việt Nam), chúng tôi xin cam kết rằng:

1. Chúng tôi sẽ chỉ chuyển Thông tin cá nhân của bạn ra ngoài phạm vi quyền hạn địa phương của bạn cho mục đích và chỉ trong phạm vi cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi và cung cấp Dịch vụ theo Chính sách này;

2. Chúng tôi sẽ bảo vệ bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân của bạn được chuyển ra bên ngoài khu vực tài phán địa phương của bạn theo tiêu chuẩn có thể so sánh được với các tiêu chuẩn được yêu cầu theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2012 của Singapore và, không ảnh hưởng đến tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, chúng tôi sẽ thực hiện Bảo mật hợp lý sắp xếp (bao gồm, nếu thích hợp, các biện pháp vật lý, hành chính, thủ tục và công nghệ thông tin & truyền thông) được hỗ trợ của chúng tôi chấp nhận để ngăn chặn (i) việc truy cập trái phép hoặc vô tình, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc phá hủy

3. Thông tin Cá nhân hoặc các rủi ro tương tự khác và (ii) mất bất kỳ phương tiện lưu trữ hoặc thiết bị nào lưu trữ Thông tin Cá nhân đó; Trong trường hợp chúng tôi chuyển Thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài khu vực tài phán địa phương của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ ba đó cung cấp cho trợ lý của chúng tôi các cam kết bằng văn bản về cơ bản tương tự như các cam kết được nêu ở đây trước khi chúng tôi chuyển Dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba đó;

Và 4. Chúng tôi sẽ bồi thường cho nhân viên của mình đối với bất kỳ và tất cả các hành động, khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, hình phạt theo luật định, chi phí và phí tổn (bao gồm cả chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường) phát sinh hoặc xuất phát từ hoặc liên quan đến hoặc có liên quan với (i) việc truy cập trái phép hoặc vô tình, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, loại bỏ hoặc phá hủy Thông tin cá nhân, (ii) mất bất kỳ phương tiện lưu trữ hoặc thiết bị nào lưu trữ Thông tin cá nhân và (iii) vi phạm về cam kết được nêu ở đây hoặc cam kết của các bên thứ ba mà chúng tôi đã chuyển Thông tin cá nhân của bạn.

10. SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

Khi sử dụng Dịch vụ của Pombeebee, bạn đồng ý với việc Pombeebee thu thập và sử dụng thông tin cá nhân theo những cách được mô tả ở trên (có thể thay đổi theo thời gian) trừ khi và cho đến khi bạn thông báo cho Pombeebee điều ngược lại.

11. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi có thể truy cập được. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách đăng nổi bật trên trang web của chúng tôi về những thay đổi đó hoặc bằng cách gửi trực tiếp cho bạn thông báo qua email chính mà bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản Pombeebee. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật này thường xuyên để được thông báo về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn vẫn có câu hỏi về Thông báo quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với Pombeebee tại pombeebee@pombeebee.com. Pombeebee yêu cầu tên, số điện thoại, địa chỉ email của bạn để Pombeebee có thể phản hồi các mối quan tâm của bạn một cách hiệu quả và làm việc để cải thiện Dịch vụ Pombeebee và/hoặc Ứng dụng Pombeebee