TERMS AND CONDITIONS ("TERMS")

Cập nhật lần cuối: (15 tháng 2 năm 2023)

TỔNG QUAN

Ứng dụng Pombeebee là một dịch vụ thiết bị di động được cung cấp cho các thiết bị tương thích (sau đây gọi là “Dịch vụ”) bởi Blubberbee Pte Ltd. (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng ứng dụng và dịch vụ Pombeebee, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này (bao gồm các tài liệu đề cập đến những điều này) liên quan đến tất cả người dùng Dịch vụ và có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản”, “Điều khoản và Điều kiện”) trước khi sử dụng các dịch vụ của Pombeebee. Việc bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ phụ thuộc vào việc bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Khi bạn tạo một tài khoản hoặc sử dụng ứng dụng Pombeebee, chúng tôi hiểu rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý đối với bất kỳ phần nào của Điều khoản, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

ỨNG DỤNG POMBEEBEE

Blubberbee Pte Ltd. điều hành ứng dụng di động Pombeebee và trang web Pombeebee để giúp bạn là những người học ngôn ngữ trong quá trinh chuẩn bị cho kì thi: khi bạn có câu hỏi, bạn có thể yêu cầu câu trả lời từ hệ thống bằng cách sử dụng lệnh của bạn trong một cuộc trò chuyện. Sau khi hết các lượt sử dụng miễn phí, nếu bạn muốn thực hiện nhiều lệnh hơn, bạn có thể quyết định mua thêm lượt sử dụng. Khi bạn đăng ký, bạn có thể có quyền truy cập vào tài khoản cá nhân của mình để giao tiếp với gia sư AI của mình.

TÀI KHOẢN POMBEEBEE CỦA BẠN

Với tư cách là người dùng để tạo tài khoản Pombeebee, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả việc sử dụng tài khoản của mình. Khi bạn thiết lập một tài khoản người dùng cá nhân trên ứng dụng Pombeebee, chúng tôi sẽ tạo cho bạn một hồ sơ thành viên (“Hồ sơ”) bao gồm thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Tùy thuộc vào cài đặt hiển thị mà bạn đã chọn, những người đăng ký dịch vụ sẽ có thể xem thông tin trong Hồ sơ của bạn.

GIÁ & THANH TOÁN

Với tư cách là người dùng, đối với mỗi lệnh bạn thực hiện ngoài các lượt sử dụng miễn phí mà Pombeebee đưa ra, bạn phải trả một khoản phí để tiếp tục thực hiện các lệnh. Bạn cũng sẽ phải trả phí để mở khóa một số câu trả lời cao cấp trong Thư viện. Blubberbee Pte Ltd. có quyền giới hạn số lệnh của bạn hàng ngày. Trừ khi bạn thay đổi hoặc xóa phương thức thanh toán của mình, Blubberbee Pte Ltd. có thể lưu trữ và cập nhật (ví dụ: khi hết hạn) phương thức thanh toán của bạn để sử dụng cho các chiến dịch, đơn đặt hàng và giao dịch mua tiếp theo được gửi qua tài khoản của bạn.

CHẤM DỨT VÀ HỦY BỎ

Blubberbee Pte Ltd. có thể tùy ý sửa đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Dịch vụ hoặc đình chỉ khả năng sử dụng Dịch vụ của bạn. Blubberbee Pte Ltd. có thể từ chối hoặc xóa bất kỳ Thông tin nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, bất kể Thông tin đó có được chấp nhận hoặc cung cấp trước đó hay không. Chúng tôi có thể điều tra và/hoặc đình chỉ tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ quy tắc nào ở trên. Ngoài ra, chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo thêm trong trường hợp, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi, bạn vi phạm Điều khoản hoặc lạm dụng Dịch vụ.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Bạn cấp cho Blubberbee Pte Ltd. giấy phép không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối và công khai Thông tin của bạn liên quan đến hiệu suất của Dịch vụ (bao gồm cả mục đích tiếp thị và quảng cáo) . Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc có tất cả các quyền cần thiết (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ) đối với Thông tin của bạn (bao gồm cả việc cấp giấy phép ở trên). Blubberbee Pte Ltd. giữ quyền sở hữu tất cả các quyền sở hữu trong ứng dụng Pombeebee và trong tất cả các tên thương mại hoặc nhãn hiệu

TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

Trong phạm vi tối đa có thể theo luật, Blubberbee Pte Ltd. từ chối mọi bảo đảm liên quan đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ điều khoản bảo đảm nào

(a) về tính chính xác của thông tin câu trả lời của chúng tôi;

(b) liên quan đến thông tin làm cơ sở cho các danh mục nhắm tới Thông tin mục tiêu của bạn;

(c) liên quan đến các mục đích sử dụng khác của Dịch vụ; hoặc

(d) rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BỒI THƯỜNG

Pombeebee hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc và nhân viên nào của họ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Pombeebee, bao gồm cả cán bộ, giám đốc và nhân viên của mình, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý gián tiếp, do hậu quả hoặc đặc biệt nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Theo đây, bạn bồi thường cho Blubberbee khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân khởi kiện, thiệt hại và chi phí (bao gồm cả phí pháp lý hợp lý) phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn những thay đổi quan trọng đối với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email chính trong tài khoản của bạn hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi. Những thay đổi quan trọng sẽ có hiệu lực sau hai tuần kể từ khi có thông báo như vậy. Những thay đổi hoặc giải thích phi vật chất sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra trang web của chúng tôi và các Điều khoản và Điều kiện này để cập nhật.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ pombeebee@blubberbee.com