ÁP DụNG CôNG THứC PPF VàO BàI SPEAKING NHư THế NàO?

Áp dụng công thức PPF vào bài Speaking như thế nào?
Minh Huyền
Minh Huyền

508

  • Speaking Part 1

Có thể các bạn chưa biết, PPFPast, Present and Future giúp bạn có cơ hội thể hiện khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp complex và ý tưởng để trả lời câu hỏi nhanh hơn.