[IELTS SPEAKING] CÁC CÁCH BRAINSTORM TRONG LÚC THI IELTS SPEAKING PART 2

[IELTS SPEAKING] CÁC CÁCH BRAINSTORM TRONG LÚC THI IELTS SPEAKING PART 2
Minh Huyền
Minh Huyền

318

  • Speaking Skill
  • Speaking Part 2
  • Learning Tips and Strategies

Bạn không biết nên theo phương pháp brainstorm nào? Cùng mình khám phá các pros and cons của các phương pháp brainstorm thường gặp nhé!

1.  No brainstorming: (Không brainstorm)

Pros:

Bạn sẽ không phải động não nhiều vì bạn đã biết mình sẽ nói về điều gìtiết kiệm rất nhiều thời gian trong quá trình kiểm tra.

Bạn có thể dành nhiều thời gian để xem xét tất cả các ý tưởng.

Cons:

Bạn có thể có câu hỏi lạ và bạn vẫn phải động não.

Bạn có thể không đọc đầy đủ và cẩn thận câu hỏi và tưởng là câu hỏi đã từng làm rồi. Điều này có nghĩa là bạn sẽ sử dụng những ý tưởng không phù hợp.

Bạn có thể không có nhiều thời gian trước khi kiểm tra và không thể đọc nhiều câu hỏi và câu trả lời mẫu.

2.  Generating words: (Viết từ)

Pros:

Nhiều sự lựa chọn

Bạn tạo ra rất nhiều ý tưởng  vì nó không có cấu trúc và bạn có thể để tất cả các ý tưởng theo flow nói.

Cons:

Bạn có thể tạo ra quá nhiều ý tưởng mà bạn không cần và không triển khai đủ

Bạn có thể dành quá nhiều thời gian để tạo ra ý tưởng

3.  Mindmap: (Sơ đồ tư duy)

Pros:

Hấp dẫn với những người sáng tạo.

Cung cấp một cấu trúc đẹp.

Một khi bạn thực hành nó một vài lần, đó là một cách dễ dàng và nhanh chóng để tạo ra ý tưởng

Cons:

Không phải ai cũng sáng tạo và thích vẽ và sử dụng các hình để tạo ý tưởng

Một số người dành quá nhiều thời gian vào mindmap.

4.  Asking Questions: (Tự hỏi các câu hỏi)

Pros:

Có cấu trúc logic.

Tạo ra nhiều ý tưởng.

Cons:

Bạn có thể mất thời gian tìm câu trả lời cho một số câu hỏi không hữu ích.

Bạn có thể tạo ra quá nhiều ý tưởng mà bạn không cần.

Bạn có thể dành quá nhiều thời gian để tạo ra ý tưởng.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các khóa học của Pombeebee để nâng trình Speaking như:

How to Master IELTS Speaking Part 1 (Normal): https://pombeebee.com/en/courses/12

How to Master IELTS Speaking Part 1 (Advanced): https://web.pombeebee.com/course/13