HƯỚNG DẪN TẬP VIẾT BÀI LUẬN IELTS WRITING TASK 2 BẰNG HOẠT ĐỘNG “WRITE AN ESSAY” ĐẾN TỪ POMBEEBEE AI (PHẦN 2)

HƯỚNG DẪN TẬP VIẾT BÀI LUẬN IELTS WRITING TASK 2 BẰNG HOẠT ĐỘNG “WRITE AN ESSAY” ĐẾN TỪ POMBEEBEE AI (PHẦN 2)
Leo Nguyen Hoang Linh
Leo Nguyen Hoang Linh

422

  • Writing Task 2

Ở bài viết phần 1, admin đã giới thiệu cho các bạn về hoạt động “Write an essay” của Pombeebee AI và trường hợp 1 khi chúng ta nhấn chọn “Using the suggested arguments, suggest a 4-paragraph outline of how to write the essay” sau khi Pombeebee AI cung cấp cho chúng ta các luận điểm chính của đề bài task 2. Vậy nếu chúng ta lựa chọn “Write a complete 250-word essay using the suggested suggested arguments” thì sẽ như thế nào?

 

TH2: Thay vì lựa chọn cung cấp dàn ý, admin sẽ chọn sự lựa chọn thứ hai từ Pombeebee AI bằng cách nhấp vào: Write a complete 250-word essay using the suggested suggested arguments.

Sau khoảng 20 giây chờ đợi, Pombeebee AI sẽ phản hồi lại cho chúng ta 1 bài luận mẫu hoàn chỉnh của để bài task 2 ban đầu dựa trên các luận điểm chính nó đã cung cấp cho mình trước đó + số lượng từ của bài essay đó.

Bên cạnh đó, Pombeebee AI còn đưa ra 1 gợi ý giúp bạn có thể học từ vựng từ bài essay mẫu luôn: “Identify 5 words and phrases from the essay that I can memorise and use in my IELTS exam.”

Sau khi admin nhấp vào lời gợi ý của AI, Pombeebee sẽ cung cấp cho bạn 1 list 5 từ vựng bao gồm ý nghĩa và ví dụ bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt để chúng ta có thể tham khảo

Để yêu cầu Pombeebee AI tiếp tục cung cấp thêm từ vựng, bạn chỉ cần gõ câu lệnh “continue”  

Để bắt đầu viết 1 bài essay khác, bạn nên tạo 1 cuộc trò chuyện mới với Pombeebee AI nhé.