AI Prompting Instructions

HỎI POMBEEBEE AI - CHATGPT ĐƯA CÂU TRẢ LỜI MẪU CHO 1 ĐỀ BÀI IELTS SPEAKING PART 2 BẤT KÌ

Tags: Speaking Part 2
Posted on: 28-08-2023

Freemium

Tương tự với Speaking Part 1, bạn có thể yêu cầu ChatGPT đưa câu trả lời mẫu cho 1 đề bài Speaking Part 2 bằng câu lệnh sau:


Provide a 200 - 250 word answer sample of this IELTS Speaking part 2 question + [toàn bộ câu hỏi].

Ví dụ: Provide a 200 - 250 word answer sample of this IELTS Speaking part 2 question: Talk about the time when you faced a challenge and how you overcame it.

Lưu ý: Chúng ta nên lưu ý luyện tập nói mạch lạc trôi chảy câu trả lời của Speaking part 2 và chỉ nên ghi nhớ các ý chính của phần câu trả lời mẫu thay vì học thuộc toàn bộ.


Mẹo: Nếu không hài lòng với câu trả lời mà ChatGPT đã cung cấp trước đó, bạn có thể yêu cầu nó đưa cho bạn 1 câu trả lời mẫu khác bằng câu lệnh: "Provide an alternative answer sample"Share on: