AI Prompting Instructions

YÊU CẦU POMBEEBEE AI - CHATGPT GỢI Ý CÂU TRẢ LỜI MẪU CHO 1 CÂU HỎI IELTS SPEAKING PART 3

Tags: Speaking Part 3
Posted on: 15-09-2023

Freemium

Có thể bạn chưa biết: Để hỏi Pombeebee AI tất tần tật các câu hỏi mà mình thắc mắc, chúng ta có thể Tạo cuộc trò chuyện ở tab AI và chọn hoạt động “Ask Pombeebee Anything” nhé.

 

Hôm nay, admin sẽ hướng dẫn các bạn 1 câu lệnh chuẩn chỉnh để mình có thể tham khảo câu trả lời mẫu cho câu hỏi Speaking Part 3 từ Pombeebee AI – ChatGPT nhé. Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh sau:

 

Provide a 50 - 60 word answer sample of this IELTS Speaking part 3 question + [toàn bộ câu hỏi].

Ví dụ: Provide a 50 - 60 word answer sample of this IELTS Speaking part 3 question: What are the advantages and disadvantages of setting rules for children?

 

Lưu ý:

1.Chúng ta nên tham khảo ý tưởng cũng như cấu trúc câu, từ vựng trong câu trả lời

Speaking part 3 mà Pombeebee AI - ChatGPT gửi chúng ta thay vì học thuộc toàn bộ.

2.Ngoài ra, các bạn cần lưu ý trả lời rõ ràng các ý của câu hỏi trong Part 3 này trong khoảng 4 -5 câu (tương đương 50 - 60 từ)

 

Mẹo: Nếu không hài lòng với câu trả lời mà Pombeebee AI đã cung cấp trước đó, bạn có thể yêu cầu nó đưa cho bạn 1 câu trả lời mẫu khác bằng câu lệnh: "Provide an alternative answer sample"

Share on: