AI Prompting Instructions

MẸO TƯƠNG TÁC VỚI POMBEEBEE AI - CHATGPT ĐỂ HỌC PHÁT ÂM TỪ VỰNG

Posted on: 01-09-2023

Freemium

Hôm nay, admin sẽ chỉ cho các bạn 1 mẹo nhỏ có thể giúp mình học phát âm từ vựng khi tương tác với Pombeebee AI - ChatGPT nhé.


Bạn hãy tương tác với Pombeebee AI bằng câu lệnh sau:

How to pronoun the word + [từ vựng]

Ví dụ: How to pronoun the word "Psychology"

Đặc biệt: Với các từ có cách phát âm khác nhau tùy theo nghĩa và ngữ cảnh, Pombeebee AI cũng sẽ chỉ ra cho chúng ta các cách đọc khác nhau và nghĩa của nó như trong ví dụ ở trên mình có hỏi nó cách phát âm từ vựng "contract"

Share on: