AI Prompting Instructions

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI WRITING TASK 2 THEO 4 TIÊU CHÍ BẰNG HOẠT ĐỘNG “GRADE MY WRITING TASK 2 ESSAY” ĐẾN TỪ POMBEEBEE AI (PHẦN 2)

Tags: Writing Task 2
Posted on: 13-09-2023

Freemium

Ở bài viết lần trước, admin đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng hoạt động “Grade my writing task 2 essay” của Pombeebee AI để tiến hành chấm điểm bài writing task 2 của mình cũng như kết quả phản hồi của ChatGPT khi bạn chọn “Rewrite the essay so that it will receive an IELTS score of 8.0 or higher.” Hôm nay, admin sẽ tiếp tục review cho các bạn nếu bạn chọn sự lựa chọn thứ hai của AI, kết quả sẽ như thế nào nhé

 

Trường hợp 2: Admin sẽ lựa chọn sự lựa chọn thứ 2 của Pombeebee AI sau khi nó phản hồi chấm điểm bài essay: Suggest words, phrases, idioms and grammar I can incorporate into the essay to achieve a higher IELTS score.

Sau khoảng 20 - 30 giây chờ đợi, Pombeebee AI sẽ phản hồi lại cho bạn 1 list các từ, cụm từ (bao gồm cả dịch nghĩa tiếng Việt và ví dụ) để bạn có thể thay thế ở trong bài essay của mình để đạt điểm writing cao hơn.

 

Nếu bạn muốn Pombeebee Ai cung cấp thêm cho bạn các từ, cụm từ, bạn có thể yêu cầu nó gửi lại thêm bằng cách enter câu lệnh “Continue.” Lúc này, bạn có thể sẽ gặp phải tin nhắn tự động từ Pombeebee AI nói rằng nó không thể xử lý câu lệnh của bạn ngay lúc này. Bạn chỉ cần enter lại câu lệnh “Continue” lần 2 rồi gửi cho Pombeebee là được

 

Để chấm điểm 1 bài essay khác, bạn nên tạo 1 cuộc trò chuyện mới với Pombeebee AI nhé!

 

Share on: