10 CHỦ ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG IELTS WRITING TASK 2

10 CHỦ ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG IELTS WRITING TASK 2
Trang Ly
Trang Ly

451

  • Writing Task 2

Writing luôn là kỹ năng khó nhất của kỳ thi IELTS. Do đó, bạn cần có sự chuẩn bị tốt về mặt từ vựng và ý tưởng cho các chủ đề khác nhau bởi vì trong phần mô tả tiêu chí chấm điểm của IELTS Writing Task 2, giám khảo sẽ đánh giá từ vựng của bạn (Lexical Resource) theo các tiêu chí sau:

·      Uses a range of vocabulary fluently and flexibly to convey precise meaning (band 8) – Sử dụng được đa dạng và linh hoạt các từ vựng để truyền tải ý tưởng chính xác.

·      Skillfully uses uncommon lexical items (band 8) – Sử dụng được các từ vựng ít phổ biến hơn, chủ yếu là các từ vựng về chủ đề (topic-related vocabulary) và collocation.

Dưới đây là các chủ đề phổ biến trong IELTS Writing: 

1.     Art (Nghệ thuật): 

·      art at school (dạy nghệ thuật ở trường học);

·      creativity (sự sáng tạo)

·      the benefits of art for individuals and society (lợi ích của nghệ thuật đối với cá nhân và xã hội)

·      funding (trợ cấp cho nghệ thuật) 

2.     Business and Money (Kinh doanh và tiền bạc)

·      International and national business (Doanh nghiệp nước ngoài và trong nước)

·      Business and technology (Kinh doanh và công nghệ)

·      Materialism and consumerism (Chủ nghĩa tiêu dùng)

·      Management and leadership (Quản lý và lãnh đạo)

3.     Communication and Personality (Giao tiếp và Cá tính)

·      Technology and communication (Công nghệ và giao tiếp)

·      Face to face vs long distance communication (Giao tiếp trực tiếp vs khoảng cách xa)

·      Innate or developed personalities (Những tính cách bẩm sinh và rèn luyện)

·      Female and male characters (Tính cách giữa nữ giới và nam giới)

4.     Crime and Punishment (Tội ác và trừng phạt)

·    Prisons vs rehabilitation (Nhà tù và cải tạo)

·    Capital punishment (Án tử)

·    Criminals (Tội phạm) 

·    Teenagers and crime (Tội phạm vị thành niên)

5.     Education (Giáo dục)

·    Children and education (Trẻ em và giáo dục)

·    Role of teachers (Vai trò của giáo viên)

·    Uniforms (Đồng phục)

·    Education aid to poorer countries (Trợ cấp giáo dục cho các nước nghèo)

6.     Environment (Môi trường)

·    Animals and protecting endangered species (Động vật và bảo tồn động vật đang gặp nguy hiểm)

·    Saving the environment and solving problems related to the environment (Bảo vệ môi trường và giải quyết các vấn đề về môi trường)

·    Government and individual roles (Vai trò của chính phủ và cá nhân)

7.     Health (Sức khỏe)

·    Poor countries vs Rich countries (Sự giàu nghèo giữa các quốc gia)

·    Exercise and health (Rèn luyện và sức khỏe)

·    Health and education (Sức khỏe và giáo dục)

·    Dealing with global epidemics (Giải quyết các dịch bệnh toàn cầu)

8.     Language (Ngôn ngữ):

·    Having only one language in the world (Chỉ có một ngôn ngữ trên thế giới)

·    Travel and language (Du lịch và ngôn ngữ) 

·    The disappearance of language (Sự biến mất của ngôn ngữ)

·    Language and culture (Ngôn ngữ và văn hóa)

9.     Technology (Công nghệ): 

·    Safety of personal information (Sự an toàn thông tin cá nhân)

·    Controlling the Internet (Kiểm soát Internet)

·    Socialising online (Xã giao trên mạng)

·    Storing data (Lưu trữ thông tin)

10.  Transport (Đi lại)

·    Development of transportation (Sự phát triển của các phương tiện giao thông)

·    Comparing forms of transportation (So sánh các loại phương tiện giao thông)

·    Problem with modern forms of transport (Vấn đề của các phương tiện hiện đại)

·    Environmental issues (Vấn đề liên quan đến môi trường)


Trên đây là 10 chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS Writing Task 2. Một số cuốn sách từ vựng hay mà các bạn có thể sử dụng để học và trang bị cho mình vốn từ vựng đa dạng và chính xác chính là:

-       Vocabulary for IELTS (NXB Cambridge)

-       Vocabulary in Use (cuốn Advanced)

-       English Collocation in Use (cuốn Advanced) 


Ngoài ra, các bạn có thể tham gia khóa học Cracking IELTS Writing Task 2 trên ứng dụng và website Pombeebee. Khóa học sẽ hướng dẫn các bạn cách lên ý tưởng, các kỹ thuật viết và cách để đạt band điểm cao trong bài luận Task 2. 

Tham khảo khóa học ngay ở đường link ngay!