Test đầu vào Listening IELTS miễn phí

Lựa chọn thang điểm phù hợp với hơn 50 chủ đề phong phú, những bài kiểm tra giúp bạn tự đánh giá kỹ năng một cách nhanh chóng. Nâng cao thang điểm Listening IELTS với các khoá học được tư vấn

listening Test Classroom

Tập luyện và tự đánh giá năng lực của bạn để có sự chuẩn bị tốt cho kỳ thi Listening IELTS sắp tới một cách miễn phí.

* Pombeebee là sự lựa chọn hàng đầu với phong cách bận rộn của bạn. Mỗi bài kiểm tra chỉ mất 5 phút để hoàn thành. Tự ôn tập mỗi ngày với Pombeebee giúp bạn tốt hơn! Hãy cải thiện điểm Listening của bạn mỗi ngày!

** Bài đánh giá Speaking của app Pombeebee chỉ hỗ trợ trên phiên bản điện thoại di động.