NHỜ POMBEEBEE AI - CHATGPT ĐƯA PHIÊN ÂM CỦA 1 TỪ

NHỜ POMBEEBEE AI - CHATGPT ĐƯA PHIÊN ÂM CỦA 1 TỪ
Leo Nguyen Hoang Linh
Leo Nguyen Hoang Linh

410

  • Luyện Speaking tại nhà
  • Từ vựng IELTS

Có thể bạn đã biết: Để hỏi Pombeebee AI tất tần tật các câu hỏi mà mình thắc mắc, chúng ta có thể Tạo cuộc trò chuyện ở tab AI và chọn hoạt động “Ask Pombeebee Anything” nhé.

Thay vì phải đi tra từ điển để xem ý nghĩa và phiên âm của từng từ, tại sao chúng ta không tiết kiệm thời gian bằng cách hỏi thẳng Pombeebee AI - ChatGPT phiên âm của từ đó bằng câu lệnh đơn giản sau:

Provide meanings and phonetics for the word + [từ cần tra]

Sau đó, chúng ta có thể yêu cầu Pombeebee AI đưa nghĩa Tiếng Việt bằng câu lệnh sau: Dịch nghĩa sang Tiếng Việt.