YÊU CẦU POMBEEBEE CUNG CẤP CÂU TRẢ LỜI CHO NHỮNG ĐỀ THI IELTS GẦN ĐÂY

YÊU CẦU POMBEEBEE CUNG CẤP CÂU TRẢ LỜI CHO NHỮNG ĐỀ THI IELTS GẦN ĐÂY
Lyn
Lyn

410

  • Kỹ năng Writing IELTS Task 2
  • Luyện Speaking IELTS Part 1
  • Luyện Speaking IELTS Part 2
  • Luyện Speaking IELTS Part 3

Các kì thi IELTS gần đây đang có xu hướng lặp lại đề bài, và những đề mới cũng đang được cập nhật liên tục. 

Vậy làm sao để chuẩn bị cho những câu hỏi này, hãy cùng Pombeebee tìm hiểu cách yêu cầu AI đưa ra cho mình những ý tưởng làm bài với những đề bài cập nhật mới nhất nhé. 

Để tham khảo những để bài mới nhất được ra trong những kì thi IELTS bao gồm cả hình thức thi máy hay thi giấy. Pombeebee khuyến khích các bạn bạn tham khảo thông qua một số group như IELTS NGỌC BÁCH, website ZIM Academy hay Pombeebee.

Sau khi có đề bài các kì thi gần nhất, bạn có thể đăng nhập vào App / Web Pombeebee, sau đó chọn hoạt động Ask Pombeebee Anything ở tab AI và tiến hành nhập vào những Prompt như sau 

Với câu hỏi Speaking:

This is an IELTS Part 1 (Part 2/Part 3) question, give me the detailed sentences for each question to answer, do not write the complete answer.

[Nhập vào câu hỏi] 

Bạn có thể tham khảo ví dụ cách yêu cầu cho câu hỏi IELTS Speaking Part 2 sau đây: 


Sau đó bạn có thể tiếp tục yêu cầu Pombeebee AI đưa ra cho bạn những câu hỏi IELTS Speaking Part 3 liên quan bằng câu lệnh sau: 

From the above IELTS Speaking Part 2 question, list out some potential IELTS Speaking Part 3 questions that could be asked after Part 2Với câu hỏi Writing Task 2, bạn có thể trực tiếp sử dụng chức năng Write an essay để tìm kiếm câu trả lời với dàn bài chi tiết và bài luận mẫu chuẩn IELTS cho bạn tham khảo