[IELTS SPEAKING PART 3]CÁCH CẢI THIỆN IELTS SPEAKING PART 3

[IELTS SPEAKING PART 3]CÁCH CẢI THIỆN IELTS SPEAKING PART 3
Minh Huyền
Minh Huyền

187

  • Speaking Part 3
  • Learning Tips and Strategies
  • Speaking Skill

Câu hỏi của bạn Vũ Hải

IELTS Speaking Part 3 là cơ hội để bạn thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh để thảo luận về một chủ đề một cách chi tiết và sâu sắc. Bạn sẽ phải vận dụng nhiều kĩ năng phức tạp hơn như suy đoán, đánh giá và nêu quan điểm cá nhân.

Khác với IELTS Speaking Part 1 và Part 2, phần này không xoay quanh cuộc sống thường ngày mà trừu tượng và tổng quát hơn.

Cách trả lời câu hỏi Part 3

Part 3 diễn ra ngay sau Part 2 và bạn không có thời gian để nghỉ ngơi, vì vậy việc bình tĩnh nhưng tập trung là rất quan trọng. Để trả lời các câu hỏi trong Part 3 một cách hiệu quả, bạn cần đưa ra những câu trả lời dài hơn và phát triển ý tưởng của mình.

Có nhiều cách phát triển ý khác nhau nhưng công thức mình thấy hiệu quả nhất là ORE:

  1. Opinion
  2. Reason
  3. Example

Ví dụ, examiner hỏi:

How have newspapers changed in recent years?

Bạn nên nói là,

Well, I’d say the biggest change is that they have moved online (opinion)

Because they have had to keep up with social media as a means of spreading news (reason)

For example, I used to read the Guardian newspaper, the paper version, but now I read it via their app on my mobile phone (example) 

Cấu trúc như vậy sẽ giúp bạn phát triển các chủ đề một cách trôi chảy hơn, đồng thời phát triển các cấu trúc phức tạp hơn (bằng cách có nhiều mệnh đề hơn) và từ đó nâng band Grammatical Range.

Bạn có thể mở rộng thành cấu trúc O.R.E.C:

  1. Opinion
  2. Reason
  3. Example
  4. Consequence

Giờ câu trả lời sẽ thành,

Well, I’d say the biggest change is that they have moved online (opinion)

because they have had to keep up with social media as a means of spreading news (reason)

For example, I used to read the Guardian newspaper, the paper version, but now I read it via their app on my mobile phone (example) 

I think, by moving online, the big newspapers have been able to actually grow their readership (consequence) 

Việc duy trì luyện tập cấu trúc này sẽ giúp bài nói của bạn có tổ chức hơn và xây dựng flow ý tưởng rõ ràng hơn.