[IELTS LISTENING] BÍ QUYẾT LÀM ĐÚNG DẠNG MULTIPLE CHOICE VÀ MATCHING TRONG BÀI THI IELTS

[IELTS LISTENING] BÍ QUYẾT LÀM ĐÚNG DẠNG MULTIPLE CHOICE VÀ MATCHING TRONG BÀI THI IELTS
Trang Ly
Trang Ly

434

  • Luyện nghe IELTS
  • Chinh phục IELTS với Mẹo và Chiến lược

BÍ QUYẾT LÀM ĐÚNG DẠNG MULTIPLE CHOICE VÀ MATCHING TRONG BÀI THI IELTS LISTENING

Vừa qua có một số bạn nhắn hỏi Pombeebee về bí quyết để làm đúng dạng Multiple Choice và Matching trong bài thi IELTS Listening. Hôm nay Pombeebee sẽ hướng dẫn bạn với bài viết bên dưới nha.

Dạng Multiple Choice 

Hình thức: Có 2 loại Multiple Choice trong phần thi Listening

+ Dạng chọn 1 trong 3 đáp án đề bài cho sẵn: Với dạng này, bạn chỉ được lựa chọn 1 trong 3 đáp án mà đề bài cung cấp (A, B hoặc C). Dạng này thường xuất hiện ở Part 3 của Listening. Dấu hiệu nhận biết là đề bài có câu Choose the correct letter, A, B, or C.

+ Dạng chọn 2 trong 5 đáp án đề bài cho sẵn: Đề bài sẽ cho bạn 5 đáp án (A, B, C, D và E). Nhiệm vụ của bạn là chọn hai đáp án trong đó. Dạng này thường xuất hiện ở Part 2 của Listening. Bạn cần lưu ý đề bài sẽ có câu Choose TWO letters, A-E

Cách làm:


Dạng Matching

Hình thức: Dạng Matching cũng có 2 loại: 

+ Matching 1 lựa chọn với 1 câu hỏi: với hình thức này, đề bài sẽ có bạn nhiều đáp án đánh số thứ tự bằng chữ cái (A, B, C…) và một số câu hỏi đánh số thứ tự (1, 2, 3 …). Thông thường số lượng câu hỏi sẽ ÍT HƠN số lượng lựa chọn có sẵn. (Ví dụ 3 câu nhưng có tới 6 đáp án)

+ Matching 1 lựa chọn với nhiều câu hỏi: Cách đánh số thứ tự câu hỏi và lựa chọn cũng giống bên trên nhưng thường thì số lượng câu hỏi sẽ NHIỀU HƠN số lượng lựa chọn có sẵn (Ví dụ có 5 câu nhưng chỉ có 3 lựa chọn). Với dạng này, đề bài sẽ có thêm câu “You can use a letter more than once” (Bạn có thể sử dụng một chữ cái nhiều hơn một lần)

Cách làm:


Trên đây là một số bí quyết để giúp bạn có thể làm đúng dạng bài Multiple Choice và Matching trong bài thi Listening. Các bạn thử áp dụng các bí quyết trên và cho Pombeebee biết kết quả với nha! Ngoài ra bạn đừng quên luyện tập các kỹ năng khác cùng Ứng dụng tự học IELTS của Pombeebee nhé.