IELTS Academic Reading

Đoán nghĩa từ bằng các Suffix (hậu tố) thường gặp

Posted on: 11-09-2023

Freemium

Bạn có bao giờ bị dừng lại để đoán từ trong bài Reading hay khi đọc báo bằng tiếng Anh không? Thay vì tra từ thì hãy thử cách đoán từ qua hậu tố này nhé!

Share on: