ĐOáN NGHĩA Từ BằNG CáC PREFIX (TIềN Tố) THườNG GặP

Đoán nghĩa từ bằng các Prefix (tiền tố) thường gặp
Minh Huyền
Minh Huyền

251

Bạn có bao giờ bị dừng lại để đoán từ trong bài Reading hay khi đọc báo bằng tiếng Anh không? Thay vì tra từ thì hãy thử cách đoán từ qua tiền tố này nhé!