IELTS Academic Writing

SỬ DỤNG THÌ ĐỘNG TỪ NÀO CHO IELTS WRITING TASK 1?

Tags: Learning Tips and Strategies Writing Task 1
Đã đăng: 02-06-2023

Miễn phí

Trong IELTS Writing Task 1, bạn sẽ được đề bài yêu cầu nhận xét về một biểu đồ (tròn, cột, bảng, đường), một bản đồ hoặc một sơ đồ hình vẽ. Bài viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên 4 tiêu chí, và một trong số đó là Ngữ pháp. Vậy chúng ta nên sử dụng thì động từ nào thì hợp lý cho các bài Writing Task 1?

Câu trả lời là: Bạn cần dựa vào thông tin của từng bài.

Cụ thể như sau:

- Nếu phần đề bài và biểu đồ không chứa bất cứ thông tin về thời gian (Dates) nào cả, bạn nên sử dụng thì hiện tại đơn (present tense)

- Nếu phần đề bài và biểu đồ chứa thời gian nằm gọn trong quá khứ (VD năm 2020 chẳng hạn), lúc này bạn cần nhớ chia các động từ trong bài bằng thì quá khứ đơn.

- Nếu phần đề bài và biểu đồ chứa thời gian nằm trong tương lai (VD năm 2025), bạn cần sử dụng thì tương lai hoặc các cấu trúc ngữ pháp diễn đạt tương lai.

- Cuối cùng, nếu đề bài có thời gian kéo dài từ quá khứ tới tương lai, bạn sẽ cần sử dụng linh hoạt giữa thì quá khứ đơn (cho khoảng thời gian trong quá khứ) và thì tương lai (cho các khoảng thời gian trong tương lai)

Chia sẻ: