[IELTS WRITING] LÀM THẾ NÀO ĐỂ TƯ DUY LOGIC TRONG IELTS WRITING?

[IELTS WRITING] LÀM THẾ NÀO ĐỂ TƯ DUY LOGIC TRONG IELTS WRITING?
Mai Vu
Mai Vu

257

  • Kỹ năng Writing IELTS Task 2
  • Kỹ năng Writing IELTS Task 1

Câu hỏi của bạn Thuận

Tư duy logic sẽ giúp bạn có được bài viết có chiều sâu, mạch lạc, rõ ràng, giúp bạn đạt điểm cao trong IELTS Writing. Nhưng làm thế nào để có được tư duy logic trong việc viết bài Writing? 

Trong một bài viết Writing, có một số yếu tố sau sẽ cần được đảm bảo để có tư duy logic:

Thể hiện luận điểm rõ ràng 

Luận điểm chính - quan điểm của bạn của bài cần được tuyên bố tường tận, cụ thể xuyên suốt trong bài. Cụ thể, trong mở bài và trong câu chủ đề của mỗi đoạn, bạn hãy trình bày lại thật rõ quan điểm. 

Trình bày rõ là như thế nào? 

Ví dụ để bài hỏi bạn “agree” hay “disagree”, hãy trả lời thật rõ ràng việc bạn đồng ý hay không đồng ý ngắn gọn trên mở bài và đảm bảo các câu chủ đề của các đoạn cũng như kết luận của bạn đều thể hiện nội dung này. 

Sử dụng dẫn chứng, giải thích

Hãy đảm bảo rằng các ý kiến bạn đưa ra đều có dẫn chứng hoặc giải thích đi kèm. Các dẫn chứng và giải thích này sẽ giúp các ý kiến bạn nêu ra được có tính logic hơn. 

Cấu trúc bài văn hợp lý 

Cấu trúc bài phải được đi theo 3 phần: Mở bài, các đoạn thân bài và kết bài. Với mỗi đoạn thân bài, cần có một luận điểm chính khác nhau. 

Tại sao lại như vậy? 

Đây là câu hỏi bạn nên liên tục đặt ra khi viết bài hoặc viết dàn bài. Bạn có thể thực hành việc đặt câu hỏi này nhiều lần trong quá trình chuẩn bị cho bài viết để cải thiện tính logic của bài viết. 

Mỗi khi đưa ra một câu, một luận điểm, hãy đặt câu hỏi: Tại sao lại như vậy?

Sau đó, bạn hãy trả lời cho câu hỏi này. Bạn có thể đưa ra được nhiều ý tưởng khác nhau, từ các ý tưởng này, bạn hãy đặt ngược lại xem các ý này có liên quan tới nội dung luận điểm chính không. 

Ví dụ: 

Luận điểm chính: mọi người có xu hướng thích mua sắm trên mạng hơn. 

→ Tại sao lại như vậy?

Các ý tưởng: 

  • Mua sắm trên mạng tiện lợi hơn: không cần phải đi đến cửa hàng, có vô vàn lựa chọn sản phẩm, có thể so sánh các sản phẩm ở nhiều cửa hàng khác nhau. 
  • Internet đang trở nên rất phổ biến. 

Với hai ý tưởng này, ta đảo ngược lại: 

Ta thấy: 

Với ý đầu tiên, “mua sắm trên mạng tiện lợi hơn”, khi đặt ngược lại, ta thấy chúng đang khá chặt chẽ và gần gũi với ý ban đầu là “mọi người có xu hướng thích mua sắm trên mạng hơn” vì nó đề cập trực tiếp đến nội dung chủ đề là “mua sắm trên mạng”. 

Tuy nhiên, với ý thứ hai, “Internet đang trở nên phổ biến”, ý này còn đang bị chung chung, nếu được thì cần phải phát triển thêm, còn bản thân nó chưa gắn được vào với các nội dung chủ đề ban đầu “mua sắm trên mạng được mọi người thích”. 

Như vậy ta lựa chọn ý đầu để làm lập luận, dẫn chứng cho luận điểm ban đầu. 

Với ý thứ hai, ta thấy ý này chưa được logic vì các nội dung chưa thực sự liên kết được với nhau. Bằng cách đặt câu hỏi và hệ thống ý tưởng lại, ta có thể cải thiện logic trong bài.