[IELTS WRITING] XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CỦA BÀI WRITING TASK 1

[IELTS WRITING] XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CỦA BÀI WRITING TASK 1
Mai Vu
Mai Vu

415

  • Kỹ năng Writing IELTS Task 1
  • Luyện kỹ năng Writing

Việc nhầm lẫn trong xác định đối tượng của bài Writing Task 1 là một trong những lỗi thường gặp. Điều này khiến cho việc miêu tả trong bài làm không được rõ ràng, gây ảnh hưởng đến điểm số cuối cùng. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách xác định đối tượng của đề bài. 

Đối tượng của bài Writing Task 1 là gì?

Đối tượng của đề bài Writing Task 1 chính là đối tượng được thể hiện, được mô tả trong biểu đồ. 

Hay nói cách khác, đường - cột - hình tròn trong biểu đồ đang biểu thị, đang thể hiện những con số về điều gì? - Đây chính là đối tượng của biểu đồ. 

Xác định đối tượng của biểu đồ thế nào?

Thông thường, đối tượng của biểu đồ sẽ được thể hiện ở phần tân ngữ của câu đề bài, là cụm nội dung đứng sau động từ của câu cho biết nội dung đề bài trong biểu đồ.

Ví dụ, ta có đề bài: The graph below shows the number of overseas visitors to three different areas in a European country between 1987 and 2007. 

Chúng ta có phần tân ngữ trong câu trên là the number of overseas visitors (đứng ngay sau động từ “shows”) - đây chính là đối tượng của đề bài: lượng du khách nước ngoài. 

Tương tự, nếu chúng ta có đề bài như sau: The chart below shows the number of film produced by five countries in three years

Chúng ta có phần tân ngữ “the number of film- số lượng bộ phim. Đây chính là đối tượng của bài Writing task 1 này. 

Như thế nào là xác định sai đối tượng của đề bài?

Thông thường, khi paraphrase đối tượng, các bạn thường nêu thiếu thông tin, dẫn đến hiện tượng sai đối tượng.

Ví dụ, ta có đề bài sau: 


Trong bài này, ta lưu ý đối tượng ở đây là the consumption of fish and some different kinds of meat - lượng tiêu thụ của các loại thịt. -> Như vậy, khi miêu tả, bạn cần nói rõ là lượng tiêu thụ của chicken, lượng tiêu thụ của beef, v.v. 

Còn nếu bạn chỉ nêu beef, lamb hay chicken khi mô tả thì sẽ bị thiếu, vì đối tượng ở đây là lượng tiêu thụ chứ không chỉ là tên loại thịt. 

Để chắc chắn trong việc xác định đối tượng, các bạn hãy xem xét đơn vị đo (nếu có) của bài là gì để xem chúng đang tương ứng với nội dung gì.