IELTS Academic Speaking

IELTS SPEAKING PART 2 & 3: TRAVELLING

Tags: Speaking Part 2 Speaking Part 3
Đã đăng: 29-05-2023

Miễn phí

Speaking Part 2: Examiner: "Describe a place you want to visit with friends and or family in the near future." (Mô tả một nơi bạn muốn ghé thăm cùng bạn bè hoặc gia đình trong tương lai gần) Candidate: "I would love to visit the ancient town of Hoi An in Vietnam with my family. It's a well-preserved UNESCO World Heritage Site that's renowned for its distinctive fusion of local and foreign influences, evident in its architecture and culture. I've heard the atmosphere is exceptionally tranquil with beautifully maintained streets adorned with lanterns and bicycles, which adds to its charm. (Tôi muốn cùng gia đình đến thăm phố cổ Hội An ở Việt Nam. Đây là một di sản thế giới được bảo tồn bởi UNESCO, nổi tiếng với sự kết hợp độc đáo giữa ảnh hưởng từ địa phương và nước ngoài, thể hiện qua kiến trúc và văn hóa của nó. Tôi đã nghe nói rằng không khí ở đây vô cùng yên bình, với những con đường được duy trì đẹp mắt và được trang trí bằng lồng đèn và xe đạp, điều đó làm tăng thêm sức quyến rũ của nó.) I'm particularly interested in its historical sites, such as the Japanese Covered Bridge and the old merchant houses that showcase traditional Vietnamese living. Additionally, Hoi An's reputation as a culinary hotspot appeals to me, and I'm excited to share the experience of trying local specialties, like Cao Lau, with my family. (Tôi đặc biệt quan tâm đến những di tích lịch sử ở đây, như Chùa Cầu Nhật Bản và những ngôi nhà buôn cổ xưa trưng bày cuộc sống truyền thống của người Việt Nam. Ngoài ra, Hội An nức tiếng là một trung tâm ẩm thực hấp dẫn cũng thu hút tôi, và tôi háo hức được chia sẻ các trải nghiệm thử các món đặc sản địa phương như Cao Lầu với gia đình của mình.) Hoi An is also famous for its custom-made clothes, and I think it would be fun to explore the myriad tailoring shops there. And as someone who enjoys nature, the opportunity to explore the nearby My Son Sanctuary or take a cruise on the Thu Bon River is particularly enticing. (Hội An cũng nổi tiếng với quần áo may đo theo yêu cầu, và tôi nghĩ rằng việc khám phá các cửa hàng may vá đa dạng ở đó sẽ rất thú vị. Và với tư cách là người yêu thích thiên nhiên, cơ hội khám phá Khu di tích Mỹ Sơn gần đó hoặc đi du thuyền trên sông Thu Bồn là những điều hấp dẫn đặc biệt) My primary motivation, however, is to share the experience of cultural immersion with my family. I believe that traveling to such a place together will not only be enjoyable, but also be a unique opportunity for us to learn about a different culture, thereby enriching our perspectives and understanding. (Tuy nhiên, động lực chính của tôi là chia sẻ trải nghiệm hòa mình vào văn hóa cùng với gia đình. Tôi tin rằng việc đi du lịch đến một nơi như thế này cùng nhau không chỉ thú vị mà còn là cơ hội độc đáo để chúng tôi tìm hiểu về một nền văn hóa khác, từ đó làm giàu góc nhìn và hiểu biết của chúng tôi.) Lastly, I'm drawn to the warmth and hospitality of the local people in Hoi An, which, from what I've gathered, is second to none. This trip, in essence, is an opportunity to share, learn, and create precious memories with my loved ones in a captivating setting. (Cuối cùng, tôi bị thu hút bởi sự ấm cúng và lòng hiếu khách của người dân địa phương ở Hội An, điều này, từ những thông tin tôi đã thu thập được, là không thể sai được. Chuyến đi này, thực chất, là một cơ hội để chia sẻ, học hỏi và tạo ra những kỷ niệm quý giá cùng những người thân yêu của tôi trong một dịp thú vị) ------------------------------------------------------------------------------------------------ Speaking Part 3 1. Examiner: "What is different about travel today and 10 years ago?" (Du lịch ngày nay khác 10 năm trước những điều gì?) Candidate: "Travel today is markedly different due to technology and environmental consciousness. Online platforms and apps streamline bookings, making travel more accessible. Furthermore, there's a shift towards sustainable travel, a reaction to climate change concerns. Even in Vietnam, we see electric bikes replacing traditional motorbikes, and tourists opting for eco-resorts over conventional hotels. These changes represent a significant evolution in travel trends over the last decade." (Du lịch ngày nay khác biệt đáng kể bởi công nghệ và nhận thức về môi trường. Các nền tảng và ứng dụng trực tuyến giúp đơn giản hóa việc đặt chỗ, khiến cho du lịch dễ tiếp cận hơn. Hơn nữa, có một sự chuyển đổi sang du lịch bền vững, một phản ứng với những lo ngại về biến đổi khí hậu. Ngay cả ở Việt Nam, chúng ta thấy xe đạp điện thay thế xe máy truyền thống và du khách lựa chọn các khu nghỉ dưỡng sinh thái thay vì khách sạn truyền thống. Những thay đổi này đại diện cho một sự tiến hóa đáng kể trong xu hướng du lịch trong thập kỷ qua.) 2. Examiner: "Why do people like to explore or holiday in new places?" (Tại sao mọi người lại thích khám phá hoặc đi nghỉ ở những nơi mới mẻ?) Candidate: "Exploring new places stimulates curiosity, broadens understanding, and introduces different cultures and lifestyles. It's about novelty and learning, like seeing Vietnam's floating markets or exotic wildlife. These unique experiences also foster global connections and mutual respect. Essentially, holidaying in new locations enhances personal growth, offers diverse perspectives, and satisfies our inherent desire for discovery." (Khám phá những nơi mới mẻ kích thích sự tò mò, mở rộng hiểu biết và giới thiệu đến với những nền văn hóa và lối sống khác nhau. Du lịch có tính mới mẻ và học hỏi, như thể trông thấy chợ nổi của Việt Nam hoặc động vật hoang dã độc nhất vô nhị vậy. Những trải nghiệm độc đáo này cũng tạo dựng các mối quan hệ toàn cầu và sự tôn trọng lẫn nhau. Về bản chất, đi nghỉ tại những địa điểm mới cải thiện sự phát triển cá nhân, mang đến những quan điểm đa dạng và làm thỏa mãn khát khao khám phá bẩm sinh trong chúng ta.) 3. Examiner: "Where do people in your country like to visit and explore most during the holidays?" (Mọi người ở quốc gia bạn thích đi thăm hoặc khám phát những địa điểm nào nhất trong các dịp lễ tết?) Candidate: "In Vietnam, people enjoy exploring diverse destinations. For natural beauty, they visit the terraced rice fields of Sapa or Ha Long Bay's limestone islands. Historical attractions include Hue's Imperial City and Hoi An's ancient town. Urban explorers favour bustling Ho Chi Minh City. Essentially, these popular sites reflect Vietnam's unique blend of natural, historical, and modern allurements." (Ở Việt Nam, mọi người thích khám phá các điểm đến đa dạng. Với những địa điểm có vẻ đẹp tự nhiên, họ thăm các cánh đồng lúa bậc thang ở Sa Pa hoặc các đảo đá vôi tại Vịnh Hạ Long. Các điểm tham quan lịch sử bao gồm Cố đô Huế và phố cổ Hội An. Những người khám phá tại thành thị lại thích ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh sôi động. Về bản chất, những điểm đến phổ biến này phản ánh sự kết hợp độc đáo của Việt Nam giữa vẻ đẹp tự nhiên, lịch sử và hiện đại.)

Chia sẻ: