IELTS SPEAKING PART 1: WEEKENDS

IELTS SPEAKING PART 1: WEEKENDS
Trang Ly
Trang Ly

288

  • Luyện Speaking IELTS Part 1

1/ Examiner: "Do you like to go to the cinema on weekends? Why or why not?" (Bạn có thcish đi đến rạp chiếu phim vào cuối tuần không? Tại sao?)

Candidate: "Yes, I do. The cinema is an exciting portal into different worlds. For instance, when living in Vietnam, weekend movie outings were my cultural immersion, introducing me to Hollywood and local Vietnamese films alike. Additionally, the high-quality sound systems enhance my movie experience beyond what I can achieve at home."

(Có chứ. Rạp chiếu phim là một cánh cửa hấp dẫn tiến vào những thế giới khác nhau. Ví dụ, khi sống ở Việt Nam, việc đi xem phim vào cuối tuần là cách tôi đắm chìm vào văn hóa, giới thiệu cho tôi về những bộ phim Hollywood và cả những bộ phim Việt Nam. Ngoài ra, hệ thống âm thanh chất lượng cao nâng cao trải nghiệm xem phim của tôi vượt xa những gì tôi có thể có khi xem ở nhà."


2/ Examiner: "What do you enjoy doing most on weekends? Why or why not?" (Bạn thích làm gì nhất vào cuối tuần? Vì sao?)

Candidate: "On weekends, I relish exploring Vietnam's culinary diversity, especially street food tours. This hobby was born from my love for gastronomy and anthropology. Sampling regional delicacies, like 'Banh Mi' or 'Pho', gives me profound insights into Vietnam's cultural history, enhancing my understanding of food's role in societal development."

(Vào cuối tuần, tôi thích khám phá sự đa dạng văn hóa ẩm thực của Việt Nam, đặc biệt là các tour đồ ăn đường phố. Sở thích này xuất phát từ tình yêu của tôi đối với ẩm thực và nhân chủng học. Thưởng thức những món đặc sản vùng miền, như 'Bánh mì' hay 'Phở', mang lại cho tôi những cái nhìn sâu sắc về vai trò của thức ăn đối với sự phát triển của xã hội)


3/ Examiner: "Are you planning to do anything special next weekend? Why or why not?" (Bạn có định làm gì đặc biệt vào cuối tuần sau không? Tại sao?)

Candidate: "Indeed, I'm planning to visit the Cu Chi Tunnels near Ho Chi Minh City, Vietnam. My interest in history, particularly the Vietnam War, drives this plan. It's an opportunity to learn firsthand about the ingenious techniques used in warfare, enhancing my understanding beyond textbook knowledge."

(Thật sự thì tôi đang có kế hoạch thăm Khu hầm Củ Chi gần thành phố Hồ Chí Minh. Sự quan tâm của tôi đối với lịch sử, đặc biệt là Chiến tranh Việt Nam, thúc đẩy kế hoạch này. Đây là cơ hội để tìm hiểu trực tiếp về các kỹ thuật tài tình được sử dụng trong chiến tranh, nâng cao hiểu biết của tôi ngoài kiến thức sách giáo khoa)