IELTS SPEAKING PART 2 & 3: A POPULAR PERSON

IELTS SPEAKING PART 2 & 3: A POPULAR PERSON
Trang Ly
Trang Ly

323

  • Luyện Speaking IELTS Part 2
  • Luyện Speaking IELTS Part 3

Speaking Part 2


Examiner: Describe a popular person whom you know.


Candidate: I'd like to depict my spirited grandmother, affectionately called Ba Ngoai, who's adored by many in our quaint Vietnamese village. Despite her age, she's a whiz at traditional herbal medicine, possessing a wealth of knowledge handed down through generations. Her wisdom and healing prowess have made her an indispensable treasure in our community.

(Tôi muốn miêu tả bà ngoại - người bà vui tính và được mọi người trong làng nhỏ của chúng tôi yêu mến. Bà được gọi thân mật là "Bà Ngoại". Mặc dù đã cao tuổi, bà là một chuyên gia về thuốc thảo dược với một kho kiến thức phong phú được truyền lại qua nhiều thế hệ. Sự thông thái và khả năng chữa bệnh của bà đã khiến bà trở thành một kho báu quý giá không thể thiếu trong cộng đồng của chúng tôi.)


Ba Ngoai's humble abode doubles as a sanctuary for those seeking her expertise. Her jovial nature and knack for storytelling have etched her in the hearts of young and old alike. My childhood memories are replete with delightful afternoons spent in her company, listening to enthralling tales of Vietnamese folklore.

(Ngôi nhà khiêm tốn của Bà Ngoại cũng là một nơi trú ẩn cho những người muốn học hỏi kiến thức của bà. Bản tính vui vẻ và khả năng kể chuyện của bà đã hằn sâu trong lòng cả người lớn tuổi và trẻ tuổi. Tuổi thơ của tôi đầy những buổi chiều vui vẻ dành bên bà, lắng nghe những câu chuyện hấp dẫn về truyền thuyết dân gian Việt Nam.)


Her popularity stems from her altruistic spirit and unparalleled skill in blending natural ingredients to concoct effective remedies. Ba Ngoai's compassionate heart leaves no ailment unaddressed, and her intuitive grasp of people's needs often borders on clairvoyance.

(Danh tiếng của bà xuất phát từ tấm lòng vị tha và kỹ năng không ai sánh bằng trong việc pha trộn các thành phần tự nhiên để tạo ra những phương thuốc hiệu quả. Trái tim tràn đầy lòng nhân ái của Bà Ngoại không bỏ qua bất kỳ căn bệnh nào, và khả năng hiểu biết của bà về nhu cầu của con người thường gần như thần thông.)


I'm fortunate to have inherited her keen interest in herbal medicine, and I continue to learn from her wealth of experience. Ba Ngoai's devotion to the well-being of others and her unwavering zest for life make her an inspiration to all who cross her path. Undoubtedly, her presence has enriched my life and that of countless others in our tight-knit community.

(Tôi may mắn được thừa hưởng sự quan tâm sâu sắc của bà đối với thuốc thảo dược, và tôi tiếp tục học hỏi từ những kinh nghiệm phong phú của bà. Sự cống hiến của Bà Ngoại đối với sự khỏe mạnh của người khác và tình yêu cuộc sống mãnh liệt đã biến bà trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả những ai gặp gỡ bà. Không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của bà đã làm giàu cho cuộc sống của tôi và hàng ngàn người khác trong cộng đồng gắn kết của chúng tôi.)


Speaking Part 3

1. Examiner: What kinds of people are popular? (Những kiểu người như thế nào thì dễ nổi tiếng?)

Candidate: Generally, individuals exuding charisma, wit, and affability tend to bask in popularity. Their magnetic personalities captivate the masses, forging connections with ease. In Vietnam, we cherish benevolence and humility, traits that endear people to society. However, popularity can be a fickle mistress, with the limelight occasionally shining on those wielding power or evoking humor, leaving a lasting impression on their audience.

(Nói chung, những người tỏa ra sự quyến rũ, thông minh và thân thiện có xu hướng được yêu mến và được mọi người ngưỡng mộ. Những cá nhân có tính cách lôi cuốn này thu hút đám đông và dễ dàng xây dựng mối quan hệ. Ở Việt Nam, chúng tôi trân trọng lòng nhân từ và sự khiêm tốn, những phẩm chất mà xã hội quý mến. Tuy nhiên, sự nổi tiếng có thể là một cô nàng đỏng đảnh, đôi khi ánh đèn sân khấu lại chiếu sáng những người sở hữu quyền lực hoặc tạo ra tiếng cười, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.)


2. Examiner: Can you explain why some students at school are more popular than others?

(Bạn có thể giải thích tại sao một số học sinh ở trường lại nổi tiếng hơn một số khác không?)

Candidate: Student popularity often hinges on a blend of confidence, amiability, and academic prowess. In Vietnam, where education is highly revered, scholarly success garners admiration. Furthermore, a dash of humor and strong social skills create an irresistible cocktail that draws peers in. However, the ingredients of popularity may vary, with each culture concocting its unique recipe.

(Mức độ nổi tiếng đối với một học sinh thường phụ thuộc vào sự kết hợp của tự tin, tử tế và thành tích học tập. Ở Việt Nam, nơi giáo dục được vinh danh cao cả, thành công về mặt học thuật thu hút sự ngưỡng mộ. Ngoài ra, một chút hài hước và kỹ năng xã hội tốt tạo nên một hỗn hợp không thể cưỡng lại, thu hút bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, các thành tố của sự nổi tiếng có thể thay đổi, bởi mỗi văn hóa lại có công thức riêng của mình.


3. Examiner Do you think a popular teacher is always a good teacher?

(Bạn có nghĩ một giáo viên nổi tiếng là một giáo viên tốt không?)

Candidate: Popularity and efficacy, though often correlated, don't guarantee pedagogical mastery. A popular teacher may captivate students with charisma and wit, creating a vibrant atmosphere. In Vietnam, we value engaging educators; however, a truly exceptional teacher transcends mere popularity, fostering critical thinking, nurturing curiosity, and ensuring students' holistic development. Thus, popularity is merely one facet of an effective educator's repertoire.

(Mức độ nổi tiếng và chất lượng giảng dạy tốt, mặc dù thường có mối liên hệ, không đảm bảo sự thành thạo trong việc giảng dạy. Một giáo viên nổi tiếng có thể thu hút học sinh bằng sức hút và sự thông minh, tạo ra một không khí học tập sôi nổi. Ở Việt Nam, chúng tôi đánh giá cao những giáo viên gây hứng thú cho học sinh; tuy nhiên, một giáo viên thực sự xuất sắc vượt qua sự nổi tiếng đơn thuần, mà nằm ở khả năng nuôi dưỡng tư duy phản biện, khuyến khích trí tò mò và đảm bảo sự phát triển toàn diện cho học sinh. Do đó, sự nổi tiếng chỉ là một khía cạnh trong bộ kỹ năng của một giáo viên chất lượng.)


4. Examiner: Do you think it's easier to be popular if you are wealthy than if you are poor?

(Bạn có nghĩ giàu có dễ mang lại sự nổi tiếng hơn là nghèo khó không?)

Candidate: Wealth can certainly grease the wheels of popularity, as it often opens doors to social circles and lavishes admirers with material splendor. However, true popularity transcends fiscal status, rooted in qualities such as kindness and charisma. In Vietnam, as in many cultures, genuine connections prevail over superficial ties, proving that popularity isn't simply a purchasable commodity.

(Tiền bạc có thể bôi trơn cho chiếc xe danh vọng, vì nó thường mở cánh cửa đến các mối quan hệ xã hội và cho người hâm mộ được chiêm ngưỡng những thứ xa hoa vật chất. Tuy nhiên, sự nổi tiếng thực sự vượt qua điều kiện tài chính, cốt lõi của nó nằm trong những phẩm chất như lòng tử tế và sự uy tín. Ở Việt Nam, như trong nhiều nền văn hóa khác, những mối quan hệ chân thành vượt trội hơn những mối ràng buộc hời hợt, chứng tỏ rằng sự nổi tiếng không chỉ đơn thuần là một món hàng có thể mua được.)


5. Examiner: Can you explain why some people are popular for many years whereas others are popular only for a short time?

(Bạn có thể giải thích tại sao một số người có thể nổi tiếng trong nhiều năm, trong khi một số khác lại chỉ nổi tiếng trong một khoảng thời gian ngắn?)

Candidate: Enduring popularity often stems from the ability to evolve while maintaining authenticity. These social chameleons navigate life's twists and turns, adapting to changing circumstances while preserving their core values. In Vietnam, we hold steadfast to principles like humility and compassion, which stand the test of time. Ultimately, individuals who consistently demonstrate these timeless qualities enjoy lasting popularity, earning admiration across generations.

(Việc duy trì sự nổi tiếng thường bắt nguồn từ khả năng thích nghi với thay đổi mà vẫn giữ được tính chân thật. Những "chú tắc kè hoa" của xã hội này thay đổi qua những khúc quanh của cuộc sống, thích nghi với những tình huống thay đổi trong khi vẫn giữ được những giá trị cốt lõi của mình. Ở Việt Nam, chúng tôi kiên định với những nguyên tắc như khiêm tốn và lòng nhân ái, những nguyên tắc này vượt qua thử thách của thời gian. Cuối cùng, những cá nhân liên tục thể hiện những phẩm chất vượt thời gian này sẽ có sự nổi tiếng bền vững, nhận được sự ngưỡng mộ từ các thế hệ.)


6. Examiner: Do you think that a 3 or 4-year-old child can become popular?

(Bạn có nghĩ một đứa trẻ 3-4 tuổi có thể trở nên nổi tiếng không?)

Candidate: Certainly! Young children, with their unbridled joy and infectious giggles, can charm the hearts of many. Their refreshing innocence and natural curiosity captivate onlookers, transcending age barriers. In Vietnam, our strong emphasis on family and community bonds fosters a nurturing environment where even the tiniest of tots can blossom into pint-sized celebrities, spreading cheer and delight.

(Chắc chắn rồi! Trẻ nhỏ, với niềm vui và tiếng cười có khả năng lây lan, có thể hấp dẫn trái tim của nhiều người. Sự vô tư trong sáng và tính tò mò tự nhiên của các em thu hút sự chú ý của người xem, vượt qua các rào cản về tuổi tác. Ở Việt Nam, sự tập trung mạnh mẽ của chúng tôi đối với gia đình và mối quan hệ cộng đồng tạo ra một môi trường nuôi dưỡng, nơi ngay cả những đứa trẻ nhỏ nhất cũng có thể phát triển thành những ngôi sao nhỏ bé, mang lại niềm vui và sự hân hoan.)